Головна | Головна ДДПУ
Абітурієнту
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Вступна кампанія 2017 року
03-04-2018
Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом
до університету у 2018 році (бакалавр на основі повної загальної середньої освіти) (перейти)

Правила прийому
  Правила прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2017 році (зі змінами) 4410
0
  Додаток 1 до Правил прийому. Перелік ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 2586
0
  Додаток 2 до Правил прийому. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра 1577
0
  Додаток 3 до Правил прийому. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра 1568
0
  Додаток 4 до Правил прийому. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти, вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала 9872
0
  Додаток 5 до Правил прийому. Перелік спеціальностей щодо яких застосовуються пункти 4.2, 7.2, 11.3 Правил 687
0
  Додаток 6 до Правил прийому. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 683
0
  Додаток 7 до Правил прийому. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році 618
0
  Додаток 8 до Правил прийому. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році 279
0
  Додаток 9 до Правил прийому. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення 399
0
  Додаток 10. Правила прийому до аспірантури та докторантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2017 році 1729
0
  Правила проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2017 році 192
0
  Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до вищих навчальних закладів України для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 267
0
Розклади вступних випробувань
Розклади консультацій до вступних випробувань
Рейтингові списки абітурієнтів
Списки абітурієнтів рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Програми фахових випробувань для здобуття ступеня доктора філософії
Списки зарахованих абітурієнтів
Програми вступних випробувань (бакалавр)
Програми фахових вступних випробувань (магістр)
  Магістр. 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
  Магістр. 012 Дошкільна освіта
  Магістр. 013 Початкова освіта
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(англійська))
  Магістр. 014 Середня освіта (Біологія)
  Магістр. 014 Середня освіта (Інформатика)
  Магістр. 014 Середня освіта (Історія)
  Магістр. 014 Середня освіта (Математика)
  Магістр. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
  Магістр. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
  Магістр. 014 Середня освіта (Фізика)
  Магістр. 014 Середня освіта (Фізична культура)
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(французька))
  Магістр. 051 Економіка (Економічна кібернетика)
  Магістр. 073 Менеджмент
  Магістр. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)
  Магістр. 227 Фізична терапія, ерготерапія
  Магістр. 231 Соціальна робота (соціальна педагогіка)
  Магістр. 091 Біологія
  Магістр. 104 Фізика та астрономія
  Магістр. 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  Магістр. 111 Математика
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(польська))
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(російська))
  Магістр. 033 Філософія
  Магістр. 101 Екологія
  Магістр. 014 Середня освіта (мова і література(німецька))
  Магістр. 053 Психологія (практична або спеціальна психологія)
  Магістр. 014 Середня освіта (Українська мова і література)
  Магістр. 035 Філологія (переклад)
  Магістр. 014 Середня освіта (хімія)
  Магістр. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво)
  Магістр. 024 Хореографія
Нормативні документи
Розмір оплати за навчання
Обсяг державного замовлення
 
 
 
Анонси подій
 
 
Герб ДДПУ Copyright  ©2018
Приймальна комісія Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка
Адреса:
вул. І.Франка, 24, каб.3а,
м.Дрогобич, 82100
(на карті)
Контакти:
тел.:(03244)2-28-17
моб.тел:(098)77-51-483
e-mail:
 
http://www.testportal.gov.ua    http://www.vstup.info    http://www.mon.gov.ua/    http://osvita.ua/   
На сайті: 0 (гості)   6 (роботи)
admin (offline)